Skip to content

GT0 S2020-harjoitus ja koealue

Tämä on harjoitustehtävä GT0-repositorio

Harjoitustehtävän aikataulu

  • Harjoitus alkaa virallisesti 8.9.2020
  • Tuotos on valmiina tarkastukseen 22.9.2020
  • Katselmointi aloitetaan 23.9!
  • Korjaukset valmiina 29.9.2020!

Olet saanut kutsun Developer-oikeuksilla repositorioon https://gitlab.labranet.jamk.fi/gt0-2020s/gt0 ja kaikki dokumentit luodaan docs kansioon. Älä muokkaa muiden tekemiä tiedostoja! Ennen muokkausta käy keskustelua vaikka TEAMS-kanavalla.

Muista käyttää aluksi oman määrittelysi pohjana Esimerkki 1-tiedostoa. Eli kopioi sen sisältö omaan dokumenttisi pohjaksi. Tämä tapahtuu kopioimalla teksti vaikka "raw"-muodossa omaan tiedostoosi. Älä muokkaa esimerkkiä tai käytä sitä omiin tarkoituksiin :)

Jos huomaat, että käsitteesi jostain syystä on tuplana listassa, niin ilmoita välittömästi ohjaajalle, niin korjataan listaa. Kun saat oman tekstisi läpi MarkDownLint-tarkistuksen läpi Tarkistamalla Pipeline-logi ja olet tyytyväinen sisältöön voi merkitä tämän sivun taulukkoon oman käsitteesi viereen "OK" merkinnän. Katso A001 - "esimerkki 1".

Tarkista listan lopusta EXCEL-taulukosta mitkä käsitteet ovat juuri sinun vastuullasi!! Käsitteiden määrittelyyn aikaa kaksi viikkoa!

Käsitteet, vastuut ja tarkistusprosessi

Kun käsitteet alkavat olla kasassa suoritetaan ensin yhteisöllinen katselmointi. Apuna käytetään Isseu-työkalua, jolla mahdolliset puutteet kirjataan ja korjataan. Kun teksti hyväksytty porukassa, niin se syötetään Urkund järjestelmään, jonka avulla tarkistetaan mahdolliset plagioinnit! Kopiointi johtaa välittömästi kurssisuorituksen hylkäykseen.

  • Tuotetulle tekstille tehdään staattistaanalyysia -> (MarkDownLint)
  • Plagiaantin valvontaa Urkundin avulla? Mikä on Urkund!!
Vastuullinen Id Kasite Käsite määritelty?
Z1234 A001 Esimerkki 1 OK
L5243 A002 Asiakas - Customer OK
L5339 A003 Versionumerointi - Version number OK
N4921 A004 Tuotepaallikko - Product Manager OK
M1467 A005 Palvelun monitorointi - Service monitoring OK
N4921 A006 Tuoteomistaja - Product Owner OK
M2942 A007 Orkestrointi - Service Orchestration) OK
L4837 A008 Testauspaallikko - Test Manager OK
M3156 A009 Dokumentinhallinta - Document Management OK
M2947 A010 Ohjelmoija - Programmer ok
M1998 A011 IAAS OK
L4122 A012 Ohjelmistoarkkitehti - Software architech OK
M2430 A013 Vesiputousmalli - Waterfall- model OK
M2235 A014 Yksikkötesti - Unit Test OK
L4773 A015 Rational Unified Process (RUP) OK
N3390 A016 Tukihenkilo - Support Person OK
N4927 A017 Katselmointi - Review OK
M3586 A018 Projektipaallikko - Project Manager OK
M1888 A019 SAFe OK
N4915 A020 Laatupaallikko - Quality Manager OK
M1964 A021 CMMi OK
M2976 A022 Vaatimustenhallinta - Requirement Management Ok
M1475 A023 ALM - Application Lifecycle Management OK
M2416 A024 Toiminnallinen vaatimus (Functional Requirement) OK
N3390 A025 DevOps OK
Bonuskäsite A026 Ei-toiminnnallinen vaatimus - Non functional requirement -
M0374 A027 Reverse Engineering OK
M3920 A028 Just in Time - JIT OK
M1768 A029 Six Sigma OK
M1625 A030 Tyotarina - Job Story OK
N4970 A031 Kayttajatarina - User Story OK
K9105 A032 Vaatimusten jaljitettavyys - (Traceability) OK
M2886 A033 Kayttötapaus - Use Case OK
M3268 A034 Lapimenoaika - Lead time OK
M3069 A035 UML - Unified Modeling Language OK
Bonuskäsite A036 Arvovirtakuvaus -Value Stream Map -
M2058 A037 Palvelumuotoilu - Service Design OK
M1478 A038 Agile Theme OK
M2513 A039 LEAN OK
L5243 A040 Ansible OK
L5339 A041 Design Workshop (Suunnittelutyöpaja) OK
Bonuskäsite A042 Lean Body of Knowledge -
M1467 A043 Suunnitteluajattelu - Design Thinking OK
N4921 A044 Project Management Body of Knowledge OK
M2942 A045 Koontipalvelin (Build Server) OK
L4837 A046 Enterprise Architecture Body of Knowledge OK
M3156 A047 Jatkuvajulkaisu (Continuous delivery) OK
M2947 A048 Kelpuuttaminen - Validation ok
M1998 A049 Jatkuva integrointi(Continuous Integration) OK
L4122 A050 Software Engineering Body of Knowledge OK
M2430 A051 Planning Poker OK
M2235 A052 Esineiden Internet - Internet of Things OK
L4773 A053 Parikoodaus OK
N3390 A054 Integraatio testaus OK
N4927 A055 Kääntäjä - Compiler OK
M3586 A056 Information Technology Infrastructure Library ITIL OK
M1888 A057 Laadunvarmistus (Quality Assurance) ?
N4915 A058 Software testing body of knowledge OK
M1964 A059 Versiohallinta - Version Control OK
M2976 A060 Versiohallintahaara (Branch) OK
M1475 A061 Regressiotestaus (Regression Testing) OK
M2416 A062 Legacy ohjelmisto (Legacy Software) OK
K9105 A063 Julkaisusuunnittelu (Release Management) OK
L5363 A064 Jatkuvasuunnittelu (Continuous Planning) ?
M0374 A065 Kayttoonotto (Service Deployment) OK
M3920 A066 Liiketoiminantavoite (Business Goal) OK
M1768 A067 Yllapito (Maintenance) OK
M1625 A068 Palvelukuvaus - Service Description OK
N4970 A069 Vika - Bug OK
K9105 A070 SLA Service Level Agreement OK
M2886 A071 Virhe - Failure OK
M3268 A072 Vianhallinta (Error management) OK
M3069 A073 Kubernetes-teknologia OK
Bonuskäsite A074 Palvelun lokihallinta -
M2058 A075 Poikkeama - Defect OK
M1478 A076 Ominaisuus/piirre - Feature OK
Bonuskäsite A077 Kriittinen polku - Critical path -
L5243 A078 Vikatietokanta - Error Database OK
L5339 A079 Julkaisusuunnitelma - Release Plan OK
Bonuskäsite A080 Muutospyynto - Change Request -
M1467 A081 julkaisu - Release OK
N4921 A082 Vikaraportti - Defect Report OK
M2942 A083 Konfiguraatiohallinta - Configuration Management OK
L4837 A084 Palvelun saatavuus - Service Availabilty OK
M3156 A085 Docker-teknologia - Docker Technology OK
M2947 A086 Projektisuunnitelma - Project Plan ok
M1998 A087 Mikropalvelu - Micro Service OK
L4122 A088 Riskien hallinta - Risk Management OK
M2430 A089 Virtuaalikone - Virtual Machine OK
M2235 A090 Palvelumuotoilija - Service Designer OK
L4773 A091 Ohjelmistotuotanto OK
N3390 A092 Systeemiajattelu - Systems Thinking OK
N4927 A093 Ohjelmistotestaaja - Software tester OK
M3586 A094 Prosessin omistaja - Process owner OK
M1888 A095 Kettera kehittaminen - agile development OK
N4915 A096 Myynnin "liidi" - Lead OK
M1964 A097 Tarkistaminen - Verifiointi OK
M2976 A098 SaaS OK
M1475 A099 Burn Down Chart OK
M2416 A100 Savutesti - Smoke Test OK
N4915 A101 Serverless-tekniikka OK
L5363 A102 Issue ?
M0374 A103 Tukipyyntö - Service Request OK
M3920 A104 Sprint Velocity OK
M1768 A105 Feature Branch OK
M1625 A106 Kanban OK
M1475 A107 Burn Down Chart OK
K9105 A108 Help Desk OK
M2886 A109 Outsourcing OK
M3268 A110 Workload estimation- työkuorman arviointi OK
M3069 A111 Proof-of-Concept OK
Bonuskäsite A112 Tehtävähallinta - Task management -
M2058 A113 Platform as a service OK
M1478 A114 Testikohde - Test Targer OK
M1475 A115 Versionhallinta OK
- A116 -
Bonuskäsite A117 Työnkulku- Work Flow OK
N4970 A118 Epic - Kehitysidea OK

Commit-/Issue-tilanne

Vastuut Syksy 2020